Základní informace

Jsme společnost VEGIT-POINT s.r.o., se sídlem Křištálová 2560/4, Jablonec nad Nisou, 466 02, IČO 273 461 70, společnost s ručením omezeným je zapsána obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 25391, Krajský soud v Ústí nad Labem a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.
 

Jak osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. V případě rozvozů obědu nebo jiné služby jsou údaje potřebné k vyřízení objednávky a vystavení dokladu: jméno, adresa, telefon a email. V ostaních případech evidujeme email a Vaše jméno.

 

Proč shromaždujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje

K možnosti rozesílání obchodních a provozních sdělení a údaje nutné k vyřízení objednávek rozvozů obědů nebo jiných zakázek. Dále k rozesílání obchodních informací aktualit a novinek a k provozním informacím.

 

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 6 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

 

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Většinu vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.

Vaše osobní údaje dále používáme na základě oprávněného zájmu i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro Vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku  telefonem  732 845 237 nebo emailem info@vegit-point.cz.

 

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V současnosti nepředáváme osobní udaje třetím subjektům, což nelze v budoucnosti vyloučit, pokud bychom začali služeb třetích stran využívat.

 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

 

Zabezpečení osobních údajů

Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Evropský sociální fond v ČR

www.esfcr.cz

Máte nabídku pro bezlepkovou dietu?

Ano, snažíme se vyjít lidem na této dietě vstříc. Bezlepková jídla a produkty jsou vždy v nabídce na internetu, v naší jídelně a prodejnách, kam dodáváme, zřetelně označeny.

 

Proč jsou vaše produkty tak drahé?

Na tuto občasnou otázku se špatně odpovídá a většinou ji lidé kladou z nevědomosti. Naštěstí už čím dál víc lidí chápe, že nelze cenově konkurovat výrobkům, kde je rozhodující cena, a nikoliv kvalita a složení. Snáze by se odpovídalo na otázku jak to, že jsou naše výrobky tak levné a přitom v takové kvalitě.

 

Jak se sami stravujete?

Preferujeme vegetariánskou stravu. A dobře se cítíme po veganské a makrobiotické stravě, která je lehká a tělo nadměrně nezatěžuje. Ale nejsme v tom nijak striktní.

 

Jak byste definovali svoji kuchyni?

Veganská s prvky makrobiotiky. Inspiraci hledáme v různých kuchařkách i např. v mezinárodní kuchyni, absolvovaných kurzech i od konkrétních kuchařů, které zapracováváme do našeho osobitého stylu, který je ve shodě s moderními trendy - nechávat vyniknout přirozenou chuť, vybírat kvalitní suroviny, zpracovávat je šetrně, tvořit lehké elegantní chutné jídlo.

 

Je možné s Vámi nějak spolupracovat?

Máme poměrně široký záběr činností a ne všem se momentálně stíháme dostatečně věnovat. Rádi navážeme spolupráci s podobně naladěnými lidmi, kterým nechybí nadšení a chuť pracovat. Na konkrétních možnostech se můžeme domluvit na případné osobní schůzce. Můžete nám e-mailem napsat něco o sobě a o svém zájmu.
 

Podnikáme v oblasti zdravého a vegetariánského stravování již řadu let. Sami jsme milovníci dobrého a kvalitního jídla. Kvalitní stravování bereme jako přirozenou součást života, která napomáhá fyzickému zdraví a psychické pohodě. Význam vegetariánství spatřujeme také v etických a ekologických souvislostech.

Trend současné vegetariánské kuchyně stále více směřuje k veganské kuchyni, která je osou naší produkce. Základem našeho přístupu jsou kvalitní a čerstvé suroviny, vyhýbání se umělým náhražkám, jídlům v prášku a dochucovadlům. U všech výrobků a jídel vycházíme z kvalitního složení a snažíme se o dosažení výborné chuti.

Zajímá nás také profesionální gastronomie, mezinárodní kuchyně a moderní trendy v oblasti stravování. To vše nám umožňuje svou nabídkou oslovit jak různé alternativní strávníky, tak nadšence kvalitního a chutného jídla, které zasytí a je po něm dobře.

Adresa provozovny

Huntířov 120

468 22 Skuhrov - Huntířov

okres Železný Brod

 

4.9.2011 - kolaudace provozovny U kapličky

5.9.2011 - založení sdružení živnostníků Petra Tománka a Víta Jirsy VEGIT-POINT a spuštění provozu

17.1.2011 - zahájení rozvozu obědů

7.4.2013 - registrace ochranné známky VEGIT-POINT

6.5.2013 - otevření ESENCE - vegetariánské jídelny a bistra

 

 

page vize

© VEGIT-POINT 2011-2022, poslední změna: 11.října 2023 ve 8:00